سالروز حماسه دروازه پارس؛ یادآور قهرمانی آریوبرزنبراوو تاجیکستان

یکی از مهم ترین رویداد های فرهنگی علمی در سالی که گذشت. به انتخاب : تارنمای انجمن فرهنگی میراث ایرانیان و انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریساجرای چهار بند از سروده های آشوزرتشت - گاتاها - برگردان اندیشمندانه روانشاد دکتر آبتین ساسانفرنگاهی به

تاریخ و تمدن آریایی

برگردان به خط فارسی و ویراستاریدکتر مسعود میرشاهیبا یاری فرهنگسرای آریایی آبتین ساسانفر – مهر افزون فیروزگر«شهرهای دوشنبه و ایستروشن »توسط نشرمهری درلندن به چاپ رسیدهوبه رییس جمهور تاجیکستان وهمه فارسی زبانان جهان تقدیم می شودCours de persan - Rentrée 2019-2020« شاهنامه » کتاب برگزیده و محبوب ایرانی ها : 

مجله ریدرز...

کتابی که برای کل بشریت سروده شده شاهنامه شناسنامه ایرانی ها ستنگاه به « باغ » ایرانی ...

۹ باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو 

A Rare Glimpse Inside A Zoroastrian Temple In New York


۲۱ مارس به عنوان روز جهانی نوروز یا نوروز جهانی خجسته باد...


آگاهی از زمان نمایش گالری‌ مجازی فستیوال هنرهای تجسمی
راز گشایی ازمنشور کورش بزرگ


خردادگان جشن پاسداشت آب و گیاه و آبادانی گرامی باد ....

همراه با فایل شنیداری


تماشا کنید سرود زیبای 

دل ماست پارسی


سفرنامه نخستین ایران‌شناس بزرگ آمریكایی: ویلیام جكسنششم فروردین زادروز آشو

زرتشت شاد باد...  

گزارش اختصاصی سایت انجمن جهانی از همایش علمی پژوهش در فرهنگ باستان

یادداشت های تاجیکستان ...
در مقابل تاتر اوپرای شهر دوشنبه یک شامگاه پاییزی که دانش آموزان از مدرسه به خانه هایشان می رفتند با این دختران وپسران نوجوان روبرو شدم از آن ها خواستم جلوی دوربین من هر طور دلشان می خواهد به ایستند به جهره های شاد آن ها و لباس های ساده و ریبای آن ها نگاه کنید نسل آینده سرزنده و شاد تاجیکستان ...براساس دستور رییس جمهور خردگرا اماملی رحمان هیج کودک تاجیک تا سن ۱۸ سالگی پیرو دینی نیست در هجده سالگی هرکس می تواند انتخاب کند یک نماینده مجلس تاجیکستان اسماعیل تلبکوف می‌گوید: «تاجیکستان یک کشور سکولار است، بگذارید پسربچه‌ها تا ۱۸ سالگی آموزش سکولار دریافت کنند و بعد انتخاب به اختیار آنها است که به کدام سو بروند.» در تاجیکستان من احساس کردم ایرانی ام... زنده باد تاجیکستاننگاه دیگران به میراث تمدنی ما ایرانی هایعنی چه «ایران»؟