« شاهنامه » کتاب برگزیده و محبوب ایرانی ها

مجله ریدرز...

کتابی که برای کل بشریت سروده شده 

شاهنامه شناسنامه ایرانی ها ست

درانتخاب های سال 2019 مجله ی مشهور ادبی ومعرفی کتاب « ریدرز» در آمریکا؛ شاهنامه کتاب برگزیده و محبوب ایرانیان شناخته شده است . در این فهرست کتاب های محبوب بیش از 200 ملت جهان معرفی شده است.

نکته ی مهم این که ایران و فرهنگ آن زادگاه چهره های بزرگ و جهانی چون مولوی  خیام و حافظ بوده که از شناخته شده ترین چهره های ادبیات فارسی در سراسر جهان هستند ولی گویی مردم ایران شاهنامه را کتابی می دانند که شناسنامه ی آن هاست.

ایرانیان به فرهنگ کهن خویش - گاه حتی زیاده از حد - می‌بالند. در نام‌گذاری فرزندان‌مان، به اسم شاهان و قهرمانان افسانه‌ای ایران باستان نظر می‌کنیم. از شهد شیرین زبان فارسی در آثار حافظ، مولوی،

و بسیاری از عارفان و شاعران دیگر حظ می‌بریم، واژگان‌شان بر زبانمان جاری می‌شود و گوینده و شنونده هر دو را افسون می‌کنند.

  

گرچه ما به گفته سعدی اعتقاد داریم که بنی‌آدم اعضای یک پیکرند، به اصل و هویت متمایز خویش نیز بسیار حرمت می‌نهیم. با این همه چه بسا که امروزه از فرهنگ و زبان اصیل فارسی جز اندکی بر جای نمی‌ماند، اگر شاعری ویژه ظهور نکرده بود.

   

شاهنامه (کتاب شاهان) که ابوالقاسم فردوسی در اوایل سده ۱۱ میلادی آن را به پایان برد، نه تنها یک شاهکار ادبی به شمار می‌آید، بلکه کتابی است که در طول قرن‌ها شناساننده ایران و ایرانیان و پاسدار زبان فارسی بوده است. این اثر را که در بیش از ۵۰ هزار بیت سروده شده، از بلندترین منظومه‌هایی می‌دانند که تا کنون نویسنده‌ای به تنهایی خلق کرده است. حماسه شاهنامه تنها درباره یک رویداد مشخص یا سفری خیالی، داستانی عاشقانه یا هماوردی دو فرمانروا نیست، آن گونه که در بیشتر حماسه‌های ملی می‌بینیم. البته این اثر از همه این‌‌ها که گفتیم سرشار است، اما در واقع موضوع اصلی این منظومه‌ حماسی را باید سرشت و روح ایران دانست. گرچه ایران باستان موضوع اصلی شاهنامه به شمار می‌آید، پیام آن از محدوده زمانی خاص فراتر می‌رود و در موارد بسیار به نظر می‌رسد که برای کل بشریت سروده شده است

می بینیم وقتی در فهرستی از کتاب های محبوب ملت های جهان شاهنامه کتاب برگزیده مردم ایران شناخته شده باید به انتخاب مجله ی ریدرز وگروه داوران و نویسندگانش آفرین گفت .

در اینجا نام چند کتاب برگزیده کشور های جهان در فهرست برگزیده های مجله ی ریدرز را می آوریم : 

یونان : ایلیاد

ایتالیا : کمدی الهی 

روسیه : جنگ و صلح

آمریکا  : کشتن مرغ مقلد

اسپانیا : دون کیشوت 

فرانسه : کنت مونت کریستو

انگلیس : چشمداشت زیاد 

سوید : حماسه گوستابرلینگ 

اروگویه : فوتبال در سایه روشن

نروژ : گرسنگی

کلمبیا : صد سال تنهایی

تاجیکستان : جمیلیا 

أفغانستان : هورام آباد 

هلند : کشف بهشت

و .....