با اندوه فراوان درگذشت دکترآبتین ساسانفر، حقوقدان و پژوهشگر، بنیان گزارمرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس و
یکی از پایه گزاران انجمن جهانی زرتشتیان را که درخورداد روز،  یکم شهریورماه
۱۳۹۶ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۱۷ رخ داد،

به آگاهی دوستان، آشنایان وخواستاران فرهنگ ایران می رسانیم.

 

مراسم پرسهٔ آن روانشاد روز یکشنبه شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با  دهم سپتامبر۲۰۱۷، از ساعت ۱۴،۳۰ تا ۱۶،۳۰

 در تالار مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزارخواهد شد.