گفتگوی آقای ايرج اديب زاده با آقای دکتر آبتين ساسانفر به مناسبت زادروز اشو زرتشت درباره برگردان گاتاها
                                                                             ششم فروردين ۱۳۹۰


                                                               برای دريافت فايل صوتی اينجا کليک کنيد