دانشجویان باشنده در دومین دوره آموزش هیربدی در فرانسه با فراگیری دین‌دبیره متن گاتاها را با این خط روخوانی و تفسیر کردند

دانشجویان باشنده در دومین دوره‌ی آموزش هیربدی، که از 25 مهرماه 1394 خورشیدی در شهر پاریس فرانسه آغاز شده،

 افزون بر فراگیری خط دین‌دبیره تاکنون با بخش‌هایی از سرودهای خرده‌اوستا و چگونگی برگزاری آیین‌های دینی همچون سدره‌پوشی،

 گاهنبار و گواه‌گیری نیز آشنا شده‌اند.

همچنین این گروه از دانشجویان در روز آبان از ماه آبان برابر با جشن آبانگان، با سرایش سرود آبان‌یشت (آبزور) از خرده‌اوستا

این جشن باستانی را گرامی داشته و به «اردویسور آناهیتا» درود فرستادند.

گفتنی است که کلاس‌های آموزشی این دوره پس از دوهفته به پایان می‌رسد و با آموزش‌های بعدی که تا یک سال ادامه خواهد داشت،

 دانشجویان در آزمون‌های پایانی شرکت خواهند داشت و به پذیرفته‌شدگان گواهی‌نامه‌ی هیربدی از سوی انجمن جهانی زرتشتیان داده خواهد شد.