جشن« سده»

اسطوره ای و تاریخی ؛ در پیدایش « آتش »

شعله های آتش جشن سده گرمابخش یکی از سرد ترین شب های پاریس ...

که آتشی که نمیرد ؛ همیشه در دل ما ست .

جشن سده بزرگترين جشن آتش، گرامی داشت نور و روشنايی و يکی از کهن ترين آيين های شناخته شده ايرانيان است

امسال هم اين جشن همچنان در آبان روز از دهم بهمن ماه در شهرهای مختلف ايران به ويژه در استان يزد روستاهای اطراف ميبد،

 اردکان، کرمان، اصفهان، کرج و نيز در نقاط مختلف جهان برپاشد ،سنت  آتش برپا کردن و شادمانی سده از ویژگی های سده ؛

 يکی از سه جشن بزرگ ايران است. همراه نوروز و مهرگان.

 جشن سده جشن همه ايرانيان است. از هر قوم و نژاد. جشنی به قدمت تاريخ. اين جشن از ايران باستان و تا کنون در ميان زرتشتيان ايران و

 با آتش افروزی در شامگاه آغاز و گرامی داشته می شود .  جشن سده امسال هم در شامگاه سوم فوریه در مرکز انجمن جهانی

 زرتشتيان پاريس با حضور گروه پرشماری از ايرانيان و فرانسويهای اين شهر، برپا شد. جشن  با سخنان موبد کوروش نيک نام در

 مورد تاريخچه سده و خواندن آتش نيايش اوآغاز شد . سپس با غروب خورشیدو تاریک شدن آسمان؛

نوبت به باشکوه ترین بخش جشن سده یعنی آتش افروزی فرا رسید . برنامه های موسيقی ؛ رقص و پایکوبی 

 از قسمتهای ديگر جشن سده امسال بود

 پس از این مراسم و آیین از باشندگان پذیرایی شد.

جشن سده ؛ پیشباز بهار و نوروز به همه ایرانیان و اقوام ایرانی در سراسر گیتی خجسته باد