برای رزرو جا اینجا کلیک کنید    Achetez vos places  

Les Mille et un Contes et Légendes d'Iran 
du Centre Culturel ZoroastrienL'Association Culturelle d'Héritage Iranien - ACHI


a le plaisir de vous présenter le

 

Premier Chapitre

 

des

"Mille et un Contes et Légendes d'Iran
du Centre Culturel Zoroastrien
Premier Chapitre


LES CONTES DU TAPIS VOLANT

"Yeki boud, yeki na boud..."

Il était une fois, ou il n'était pas...

 

dimanche 20 novembre 2016

à 16h30


Ouverture des portes à 16h00

Fermeture des portes et début du programme 16h30

 

Conte et Chant : Farzaneh VALAÏ

Public familial : Tout Public (à partir de 6 ans)

Durée : 1 heure

Langue : bilingue français / persan

Participation aux frais : de 8 à 15€

Entrée nominative - Nombre de places limitées

 

« Mes contes me viennent de ma vieille tante : "Yeki boud, yeki na boud...". Il était une fois, ou il n'était pas... par ces mots, commençait le voyage. Il n'était pas plus surprenant de se retrouver aux portes du jardin merveilleux où poussent les oranges d'amour, que de rencontrer les djinns dans le hammam silencieux.

 

Dans le jardin merveilleux des contes persans pousse la graine de sagesse.

 

Car les contes persans ne sont pas que féérie. Patrimoine d'une culture qui se transmet avant tout par l'oralité, les contes ont une vocation initiatique. Ce n'est pas la force physique ou le pouvoir de la magie qui font les héros. Bien au contraire, ce qui les fait triompher, c'est la sagesse, l'humilité, l'intelligence et aussi et surtout la force de la patience. Ainsi, ces héros restent proches de nous, simples mortels, et leur exemple devient universel. »

 

Farzaneh VALAÏ

هزارو یک افسانهٔ ایران زمین
درمرکزفرهنگی زرتشتیان

 


 

انجمن فرهنگی میراث ایران ـ اَشی ـ
a le plaisir de vous présenter le


فصل نخست

از

هزارویک افسانهٔ ایران زمین
مرکزفرهنگی زرتشتیان

 

 


فصل نخست


قصه های قالیچهٔ پرنده

" یکی بود یکی نبود..."

 

یکشنبه ۲۰ نوامبر۲۰۱۶

ساعت ۱۶:۳۰

 

گشایش درب ساعت ۱۶

بستن درب و آغاز برنامه ۱۶:۳۰

قصه گویی و آواز: فرزانه ولآیی

برای همگان و به ویژه خانواده ها (از شش سال به بالا(

به مدت یک ساعت

اجرا به زبان فرانسه وپارسی

بهای ورودی از ۸ تا ۱۵ یورو

به دلیل محدودیت جا، نام نویسی الزامی می باشد 

 

"قصه گوهای من خویشان کهنسال من بودند : یکی بود یکی نبود…"

سفر با این جمله آغاز می شد . چیزی ازین عجیب ترنبود که خود را برابردرب باغ شگفت انگیزی بيابم، آنجایی که نارنج های

عشق می رویند، یا عجیب ترملاقات با جن های حمام متروکه..

 

در باغ شگفت انگیز قصهٔ پارسی، بذر خرد و روشنایی رشد می کند...


ناگفته نماند که داستان های پارسی تنها منحصر به جن و پری و سحر و جادو نیست، بلکه  يک میراث فرهنگی است که پیش از هرروش و آموزشی، با بیان و زبان و به شکل قصه، سینه به سینه منتقل می شود.

قهرمانان این قصه ها به زور بازو٬ و نیرویی جادویی قهرمان و بزرگ نشده اند، بلکه آنچه آنان را پیروز و جاودانه می کند، خردمندی، فروتنی، هوش، به ویژه صبوری و شکیبایی است.

بنابراین، این قهرمانان، انسانهایی عادی از جنس ماهستند، که به ما نزدیکند، ساده ومیرا، وزندگیشان نمونه ای جاوید و جهانی می شود. "

  

            فرزانه ولآیی