انجمن جهانی زرتشیان جشن سنتی و ملی چهارشنبه سوری را در مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس برگزار کرد و همچنین فرارسیدن بهار و سال نو ایرانی را پیشاپیش به همه هموطنان و دوستداران فرهنگ باستانی ایران شادباش می گوید .

این برنامه پس از پریدن از روی آتش با عروسک‌ گردانی سنتی و حضور حاجی فیروز ، موسیقی و دست‌ افشانی به پایان رسید.

Le Centre culturel Zoroastrien à Paris accueille le printemps - Mars 2016
Célebration de la féte de Tchahar chanbeh soori
Le Mardi 15 Mars 2016