برای رزرو جا اینجا کلیک کنید   Achetez vos places 


Aux Sources

de la Littérature persane

 

Sohrab Sepehri

 

lundi 12 décembre 2016

de 18h00 à 19h30


Atelier de littérature persane

en langue persane

Animée par l’équipe pédagogique de l’ACHI

(Association Culturelle d’Héritage Iranien)

Ce cycle débutera le lundi 12 décembre 2016 par une introduction à l’œuvre du grand poète et peintre appartenant au mouvement de la poésie moderne du 20ème siècle : Sohrab Sepehri.

Ces réunions sont proposées dans le cadre des activités du Pôle Culturel et Educatif du Centre.

Lecture participative d’extraits d’œuvres choisies.

Venez enrichir par votre participation active les échanges autour de la culture iranienne et de la littérature persane.

Entrée libre sur réservation – Nombre de places limitées

Ouverture des portes à 17h30 – Fermeture des portes à 18h00

 

فارسی را پاس داریم و برای شناخت بزرگان، ادیبان و شاعران سرزمین کهن خویش گرد هم آییم تا در کنارهم

 آثارشان را بخوانیم و تجزیه و تحلیل و تبادل نظر نماییم

بدین جهت، مرکز فرهنگی زرتشتیان از جوانان وعلاقمندان به زبان وادب پارسی دعوت مینماید دراین گردهمایی

 که ماهی دو باربرگزارمی شود شرکت نمایند این جلسه ها با همکاری کادرآموزشی بخش فرهنگی این مرکز اداره

می شود اولین گردهمایی با نقاش و شاعر نوپرداز، سهراب سپهری آغاز می شود.

 

روز دوشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶

از ساعت ۱۸٬۰۰ تا ۱۹٬۳۰

ورود به این جلسه آزاد می باشد

لطفأ شرکت خود را در این جلسه به تارنگار مرکز اعلام نمایید

 جلسات بعدی با همفکری ونظر شما امکان پذیرخواهد بود در این رهگذر هدف ما بیشتر جلب جوانان است که شوق شناخت فرهنگ دیرینه خود را دارند و در صورت تحقق یافتن دامنه ای نیز پرای پژوهش گشوده خواهد شد.