نخستین روز از دوره‌ی آموزش هیربدی در شهر پاریس فرانسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴ خورشیدی برگزار شد.

دومین دوره‌ی آموزش هیربدی با برنامه‌ریزی انجمن جهانی زرتشتیان پاریس و به سرپرستی موبد کورش نیکنام برگزار شد.

این دوره یک سال ادامه خواهد داشت و نه تن از جوانان زرتشتی از کشورهای آلمان، اتریش، ایتالیا، کردستان عراق و فرانسه در آن باشنده هستند.

در زیر فرتورهایی از نخستین روز این دوره آمده است: