مدارس آموزش زبان فارسی در خارج از کشور از جمله در پاریس چه شیوه هایی را برای گسترش این زبان دنبال می کنند ؟

گفت و گوی ویژه با مازیار قوی دل پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران در باره ی بنیاد فرهنگی زیست بومی «اتلس » و

هدف های آن مازیار قوی دل یکی از بنیان گزاران بنیاد فرهنگی زیست بومی اتلس میگوید: هدف های اساسی این

بنیاد پاسداشت ؛ گسترش و پیشبرد تاریخ و فرهنگ پشته ی ایران ؛ زبان فارسی وزیست بوم ایران زمین و

اقوام ایرانی ست این گفت و گو را می شنوید :


دعوت می کنیم که به این گفت وگو گوش کنید
  

  مطالب مرتبط :

روز جهانی بزرگداشت فردوسی و                                                   شاهنامه فردوسی برای کودکان و نوجوانان ،                                 

              شاهنامه...                                                                                    به کوشش مازیار قویدل                                                    روایت یک «پارسی‌گو» از «فرزند ایران»