زرتشت همچنان در رتبه بندی صد چهره تاثیر گذار تاریخ

 


« بشنوید با گوش هوش بهترین چیزهارا- وآموزش ها – را

بنگرید با اندیشه روشن دو راه « اهورایی واهریمنی » را

هریک خودتان داوری – گزینش – کنید . »

گات ها سرود سه بند دو

برگردان روانشاد دکتر آبتین ساسانفر.
تا به حال به این فکر کردید که چه کسانی بیشترین تاثیر را در  تاریخ بشری  داشته اند ؟! و چه کار مهمی انجام دادند؟

‏دوست دارید که مهم ترین اختراعات در  تاریخ را بدانید؟ و با افرادی که در زندگی مردم تغییرات عمیقی ایجاد کردند آشنا شوید ؟

‏برنامه 'صد شخصیت تاثیرگذار تاریخ!' خلاصه ای از زندگی ، اختراعات و کارهای مهم صد نفر از کسایی که بیشترین تاثیر را بر تاریخ گذاشتند شرح می دهد.

در تجدید چاپ کتاب « صد چهره ی تاثیر گذار تاریخ » نوشته ی مایکل هارت اختر فیزیکدان و تاریخ نگار آمریکایی  که در سال ۱۹۷۸ منتشر شده ؛ زرتشت پیامبر ایرانی جای ویژه ای  دارد .

در این کتاب پرگفت و گو که با  بازبینی های دوباره اش توسط خود نویسنده تجدید چاپ شده از چهره های ایرانی تاثیر گذار تاریخ بشری به جز زرتشت

به کورش بزرگ و مانی نیز اشاره شده است .

کتاب صد : رتبه بندی چهره هایی که.بیشترین تاثیردر تاریخ را داشته اند پس از انتشار بااقبال جهانی روبرو شد پانصد هزار نسخه به فروش رفت و به پانزده زبان ترجمه شد . مایکل هارت پژوهشگر یهودی آمریکایی در سال ۱۹۳۲ در نیویورک به دنیا آمده است . در زمینه های بسیاری مانند ریاضیات

اختر شناسی ؛ فیزیک و حقوق و علوم کامپیوتری تحصیل کرده است .  

 

كتاب«صد» به  ویژگی هر یک از آنها نیز می پردازد.

کتاب هارت با عنوان «صد: « رتبه بندی تاثیرگذارترین افراد در تاریخ »