چرا باید به فرزندانمان زبان فارسی را آموزش دهیم 


زبان فارسی زبان ملی و میراث مشترک تمامی اقوام ایران و حتی اقوام ساکن در فلات ایران است.

 
در این زبان کلماتی از قومیت های گوناگون به وفور وجود دارد، ترکی، عربی، کردی، لری، مازنی وغیره. حتی کلماتی از اقوام سابق و حل شده در تاریخ ایران نیز می‌توان یافت.

به مانند سگاها، پارتی ها و دیگران . . 
همچنین می‌توان ضرب‌المثل هایی از اقوام و فرهنگ های مختلف فلات ایران در زبان فارسی یافت. 
به نظر می‌رسد تمامی اقوام و فرهنگ های تاریخ ایران به نسبت های مختلف در تعالی ، رشد و صیقل دادن این زبان تا کنون سهم داشته اند.

و به وضوح این زبان تنها گویش یک قوم نیست و زبان ملی و فراگیر ماست. 

  


بیش از۱۵۰ میلیون نفر درسراسر جهان به فارسی حرف می زنند . فارسی زبان رسمی ملت های ایران ؛ میلیون نفر درسراسر جهان به فارسی حرف می زنند .

فارسی زبان رسمی ملت های ایران  افغانستان و تاجیکستان و ملت هایی در آسیای میانه و شبه قاره هند و پاکستان است .

زبان فارسی زبان دوم مدارس سوئد و اتریش است اما در فرانسه که بیش از چهارصد سال رابطه نزدیک فرهنگی تاریخ و ادبی 

با ایران دارد هنوز قدم مهمی در این رابطه برداشته نشده است از زمان آغاز ارتباطات فرهنگی ایران و فرانسه حدود ۴۰۰ سال می‌گذرد،

 


بیش از شش سال است که کلاس های آموزش زبان وادبیات فارسی با روشی تازه در انجمن فرهنگی میراث ایرانیان درپاریس – انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس – موفق شده قدم های

مهمی در راه نزدیکی فرهنگی و ادبی و تاریخی با جامعه فرانسه و ایرانیان ساکن این کشور بردارد . امسال هم کلاس های آموزش زبان و ادبیات فرانسه برای کودکان ؛

نوجوانان و نیزبزرگسالان از۱۶سپتامبر بازگشایی می شود وعلاقمندان وخانواده ها با نامنویسی فرزندانشان می توانند  زبان فارسی میراث مشترک ایرانیان را به آن ها بیاموزند ....

 

اطلاعات بیشتر  را می توانید در اینجا پیدا کنید :