اینک نوروز
                   اینک بهار
                                    با شادی از راه رسید .
نوروز پیروز
نوروزبر همه ی پارسی زبانان ؛ اقوام ایرانی و همه کسانی که این جشن باستانی و کهن را فرخنده می دارند با شادمانی همراه باد .


نوروز از بلندای تاریخ ایران زمین هر سال با تازه شدن طبیعت همچون مبارزی از راه می رسد و با تاریکی ؛ سرمای زمستانی ؛ تاریک اندیشی و کهنگی مبارزه

 می کند و همیشه هم پیروز بوده و خواهد بود . نوروز پیروز؛ سراپا امیدواری وشادی ست ؛ شکوه روزهای تازه را نوید می دهد.

هرچه زمان می گذردایرانی ها و ایرانی تباران بیشتر و بیشتر به این آیین باشکوه هزاران ساله که چون گوهر گرانبهایی از ژرفای تاریخ به ما رسیده ؛ دلبستگی پیدامی کنند. 

سال تازه را با شادی و مهربانی آغاز می کنیم و با دلبستگی به زبان پارسی و آیین های کهن سرزمین اهورایی

 ایران و با یاد همه ی کسانی که چراغ فرهنگ ایرانزمین را روشن نگاهداشتند .

دکتر آبتین ساسانفر یکی از مهم ترین آن ها بود ؛ که در
حفظ و گسترش فرهنگ پربار ایران و زبان زیبای فارسی تلاش کرد و با همت شگفت انگیز؛

ایران عزیز ما و جلوه های گرانبهای آن را هرسال به پاریس آورد ؛

چون ایران فقط یک خطه ی جغرافیایی نیست . من خود گات ها سروده های آشوزرتشت را با راهنمایی این چهره درخشان و شریف فرهنگ ایران شناختم .

 هربار دری از باغ سرسبزو باغ همیشه بهار ایران را برایم گشودند روانش شاد که آتشی که در آتشگاه انجمن جهانی و فرهنگی زرتشتیان پاریس و

دردل علاقمندان به فرهنگ ایرانزمین  روشن کرد ؛


همچنان فروزان است وهمچنان خواهد ماند.

دست اندرکاران سایت انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس و مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس فرارسیدن نوروز همیشه پیروزو سال تازه خورشیدی۱۳۹۷را به تمامی ایرانیان

 و ایرانی تباران و اقوام ایرانی و دوستداران فرهنگ و زبان فارسی به ویژه آن ها که در سالی که گذشت با نوشتن پیام یا پرسش روی این سایت اثر گذاشتند

 فرخنده می دارندو شادباش میگویند و با ملک الشعرا ی بهار همصدا می شویم :

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود درود باد براین موکب خجسته درود
نوروز پیروز