بز کوهی بالدار ایران

در جایگاه تازه موزه لوور

نماد سرزندگی در هنر هخامنشی

ترکیبی از چهره ی انسان و ایزد شراب در اساطیر یونان.

   


در یک اقدام تازه فرهنگی هنری ؛ موزه ی پراعتبار لوور پاریس مجسمه ی بز کوهی بالدار از یادمان های فرهنگ و

 تمدن کهن ایران زمین را در جای تازه ای قرار داده تا نگاه های بیشتری از گردشگران خارجی و کارشناسان آثار هنری باستانی را به خود جلب کند .

این مجسمه ی بز کوهی بالدار دسته ی یک لیوان شراب خوری بوده ؛از آثار به جای مانده از دوران طلایی هخامنشیان – چهار قرن پیش از میلاد مسیح – .  

جنس این یادمان تاریخی ایران از نقره با روکش طلاست . سم های بز کوهی بر روی ماسک موجودی افسانه ای ترکیب شده از صورت انسان و

 شاخ بز قرار گرفته است بال های زیبا و شاخ های این بز کوهی نماد سرزندگی و انرژی حیوان در هنر هخامنشی ست پاهای بز کوهی

  به ماسک موجودی اساطیری  با نام سیلنوس – موجودی ترکیب شده از انسان و بزختم می شود .

موزه لوور در معرفی این اثر بی مانند می نویسد : بز بالدار ترکیبی از تصویر یک بز  در نقطه ی پریدن با جزییات برجسته اش  قرار دارد .

 پاهای پشتی آن بر ماسک سیلنوس موجودی در ارتباط با دیونیسوس یا دیونیزوس است که نام ایزدی در اساطیر یونان بوده

 که دارای دو ریشه ی مجزا ست از سویی ایزد شراب؛ زراعت انگور؛ مقدس بودن می ؛ و ناظر بر جشن های مقدس و حاصلخیزی طبیعت است

 از سوی دیگر دیونیسوس  نشان دهنده ویژگی های هنر ادیان مختلف است .

   آن زمان به ذهن هیچکس نمی رسید که روزی  این دسته ی لیوان شراب؛که از اشیای هنری و باستانی نادر موزه معتبر لوور پاریس است ؛

متعلق به کشوری باشد که نوشیدن شراب در آن ممنوع شده است .


اطلاعات کلی در باره بزکوهی بالدار :

دسته ی لیوان شراب

از دوره ی هخامنشیان

تاریخ ساخت : سده چهارم پیش از میلاد مسیح

محل نگهداری : موزه لوور پاریس

 جنس : نقره و طلا