گاتاها، سرودهای اشو زرتشت: برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی و گزار

    نویسنده: آبتین ساسانفر.

گاتاها سرودهای اشو زرتشت: برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبانشناسی،

 پژوهش و تازه‌ترین برگردان از گاتها، سروده‌های آسمانی اشوزرتشت،

 به مناسبت فرارسیدن سه هزاروهفتصد وپنجاهمین سال پیام

 آوری اشوزرتشت مهر اسپنتمان، برگردانی نفیس ازگاتاها به دنیای

 نشر کتاب گام نهاده است که در بسیاری ازگزینه ها مورد نیاز

 پژوهندگان وشیفتگان آیین راستی گستر پیام آورآریایی، زرتشت است.

گاتاها؛ سرودهای زرتشت، برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی و

گزارش‌ دستوری تمام واژگان اوستایی، نام این نوشته ارزشمند

است که با پژوهش دکتر آبتین ساسانفر به نگارش در آمده است.

        لینک اشتراک تارنمای کتابناک


 ساسانفر که  استاد پیشین دانشگاه ملی بوده است با نگرش به متن

درست شده گلدنرهمراه با قلمی شیوا و نثری روان، ضمن نوشتن بازنویسی سرودهای اشوزرتشت با متن دین دبیره و آوانویسی پارسی،

 برداشتِ خود را از هر سرود نیز آورده تا به زیبایی و ماندگاری این اثر افزوده باشد.

درک درست این پژوهشگر از سرودهای اشوزرتشت و آشنایی با فرهنگ و فلسفه‌ی وی سبب شده تا این کتاب و برگران گاتاها از

 ارزش و اهمییت ویژه‌ای برخوردار شود.

دربخشی از پیشگفتاراین کتاب نویسنده چنین نگاشته است:« اصول فلسفی و آیین گاتها اگر بدون پیش قضاوت مُغرضانه و منفی بررسی شود،

 هیچ انسان با انصاف و خردمندی نمی تواند با آن مخالفت کند چون چیزی جز راهنمایی به سوی صلح، سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود.

چاپ نخست این کتاب با ۱۲۷۰ رویه درتیراژ ۲۰۰۰ نسخه، به همت نشر بهجت درپاییز سال ۱۳۹۰ خورشیدی که سرآغاز نوروز سال ۳۷۵۰ یکتاپرستی

 ایرانیان است، درتهران منتشر شده است. ویرایش وبازخوانی این کتاب ارزشمند را نیز موبد کوروش نیکنام انجام داده است که

 بیگمان به ارزش وجایگاه برگردان شده این کتاب افزوده است.

درآغازاین کتاب، گزارشی خواندنی ازپیشینه پژوهش های اوستایی توسط پژوهشگران اروپایی به چاپ رسیده است که

 گویای بسیاری از رویدادهای شنیدنی، نانوشته و ناخوانده است.

افزون براین برگردان گاتاها باجلد گالینگور وچرمی نفیس آن که درقاب جداگانه ای جای گرفته است، با نشان طلاکوب شده‌ از

فروهر جلوه‌ زیبا وکم نظیری به خود داده است که برای همه کتابخانه‌ها، استفاده دانشجویان وپژوهشگران، پویندگان راه

راستی و به ویژه سفره‌های دینی ونوروزی همکیشان و ایرانیان، ارزش وجلوه مینوی خواهد داشت. سروده های زرتشت،

 گاتاها را دریابیم وآموزه های آن را در زندگانی به کار گیریم.

 

حق تکثیر: تهران: بهجت‏‫، ۱۳۹۰

قابل دریافت از سایت نویسنده w-z-c.com/gataha

لینک اشتراک تارنمای کتابناک