برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک کنید


   


کتیبه های هخامنشی در انتظار بازگشت به وطن...

ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان – پاریس –

 

 

 گفت و گو با دکتر یوسف مجید زاده باستانشناس و نویسنده کتاب با ارزش « جیرفت کهن ترین تمدن شرق » به سه زبان فارسی فرانسه انگلیسی 

 

 

دیوان عالی آمریکا رای داد که قربانیان حملات تروریستی نمیتوانند برای گرفتن غرامت از ایران کتیبه های هخامنشی را از دانشگاه شیکاگو بگیرند و حراج کنند.

پیروزی بزرگ برای بسیاری از فعالان جامعه ایرانی آمریکا.

این پرونده پانزده سال است که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در جریان است و دانشگاه شیکاگو برای دفاع از این کتیبه‌ها و زیر پا نگذاشتن تعهدش

 به موزه ملی ایران چندین میلیون دلار هزینه حقوقی و وکالت داد تا سرانجام در دیوان عالی پیروز شد. در ضمن ۸ قاضی از ۹ قاضی مشترکا این رای را دادند.

پرونده در سال ۲۰۰۵ توسط قاضی باز شد و حکم حراج اموال داده شده بود .

ارزش تاریخی کتیبه ها


پیش از این دادگاهی در ایالات متحده آمریکا رأی داده بود که با فروش الواح هخامنشی می‌توان ۷۱ میلیون دلار به قربانیان حوادث تروریستی غرامت پرداخت شود .

 اما سال گذشته دادگاه استیناف در شیکاگو این حکم را لغو کرده است.

این کتیبه‌های کوچک در سال ۱۹۳۳ در پارسه یا تخت جمشید کشف شدند و سپس در سال ۱۹۳۶ برای مطالعه به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو

 برای پژوهش و مستندسازی به امانت سپرده شدند.

الواح هخامنشی که از پارسه به دست آمده‌اند اسنادی اداری از یک دوره ۲۰ ساله در طول پادشاهی داریوش یکم هستند که روی آنها به خط میخی و

 زبان ایلامی درباره حقوق و دستمزد، جیره غذا و سایر آمار و اطلاعات حکومتی مطالبی درج شده است

از میان هزاران لوح هخامنشی که به مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو به ودیعه سپرده شده‌، در سال ۱۳۲۷ تعداد ۱۷۹ لوح،
در سال
۱۳۵۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۴ خرده الواح به ایران بازگردانده شد. در سال ۱۳۸۳ هم تعداد ۳۰۰ لوح دیگر به موزه ملی ایران ارسال شد.

این کتیبه‌ها که تعدادی از آنها در موزه تخت جمشید نگهداری می‌شوند نشان می‌دهند در دوران هخامنشی نظام حسابرسی وجود داشته و پرداخت‌ها بر اساس اسناد
مالی مکتوب انجام می‌شده و موضوعاتی مانند ضامن نیز در آن دوران متداول بوده است. با وجود رای دیوان عالی آمریکا در مورد بازگرداندن کتیبه های
هخامنشی اما هنوز آن ها به ایران بازگردانده نشده اند. از آقای دکتر یوسف مجید زاده باستانشناس و نویسنده کتاب با ارزش « جیرفت کهن ترین تمدن شرق » به
سه زبان فارسی فرانسه انگلیسی ؛ 
که خود دکترایش را از همین دانشگاه شیکاگو دریافت کرده علت این امر را می پرسم