گفت وگوی اختصاصی با دکتر یوسف مجید زاده باستانشناس و نویسنده کتاب :

«جیرفت کهن ترین تمدن شرق ...» 

برای شنیدن اینجا کلیک کنید

"royal sceptre" from the Halil Rud valley (Kerman, Iran)

 

امروزه، کارشناسان و خاورشناسان همصدا بر یک باورند که در تاریخ مردم شناسی ۲ دوره وجود دارد.

یکی دوره پیش از کشفیات " جیرفت " و دیگری پس از کشفیات آن.

 پس از این کشفیات است که تاریخ تمدن جهان باید از نو نگاشته شود

 

 

آمریكا و فرانسه، كتیبه های جیرفت را رمزگشایی می کنند

روانشاد « ژان پرو » باستانشناس فرانسوی وکاشف کتیبه ها و مجسمه داریوش :

کشف تمدن جیرفت مثل بمبی بودکه در تاریخ باستانشناسی در طول ۵۰ سال گدشته منفجر شده

    گفت و گو : ایرج ادیب زاده

بین النهرین در آسیای غربی؛ محل پدید آمدن نخستین تمدنهای باستانی است که شناخت تاریخ و تمدن و فرهنگ آن، به دلیل همسایگی با ایران،

 نقش مهمی در بررسی سیر تکوین تمدن ایران دارد. از آنجا که جای پژوهش جامعی درباره تمدن و تاریخ سرزمین های همسایه، به

ویژه بین النهرین باستان، به زبانفارسی در مطالعات دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران خالی است، مجموعه سه جلدی تاریخ و تمدن بین النهرین 

که هدف آن معرفی مهمترین عرصه فرهنگی همسایه ها ی

ایران به خواننده فارسی زبان است، کوششی شایسته به شمار می رودکه دکتر یوسف مجید زاده انجام داده ..

تاریخ سیاسی بین النهرین مجلد اول این مجموعه است؛ که جغرافیای طبیعی و اقتصادی منطقه، دوران پیش از تاریخ آن و دورانهای  بابل قدیم، کاسیها،

 آشوریها و پادشاهی کلدانیها در بابل و زوال امپراتوری بابل از جمله مباحثی است که در آن مطرح می شود.

تاریخ فرهنگی-اجتماعی بین النهرین مجلد دوم این مجموعه است. این جلد از چهار بخش با نام های فرهنگ و تمدن بابلی،

فرهنگ و تمدن آشوری، فرهنگ و تمدن بین النهرین و در آخر متون، تشکیل شده است کتاب باارزش دیگر پروفسور یوسف مجید زاده از سوی

سازمان میراث فرهنگی در تهران منتشر شده « جیرفت کهن ترین تمدن شرق » است.

کتاب به بیان تاریخچه تمدن کهن مردمان پس از عصر یخبندان آخر و ورود به فلات ایران پرداخته که  جزئی از تمدن هند اروپایی و بخشی از تاریخ تمدن آریایی محسوب می شود..

نویسنده کوشیده است در کنار معرفی تمدن مکشوفه؛ عکس های اشیای باستانی کشف شده در محل تپه کنار صندل شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان را به عنوان خواستگاه این تمدن باستانی نشان دهد .

مجله باستانشناسی فرانسه  که فصلنامه ویژه ای را به جیرفت و کشفیات با ارزش آن اختصاص داده در مقدمه می نویسد :

 این مجموعه به دست آمده درمنطقه جیرفت کرمان نخست به دنبال خاکبرداری غیر قانونی کشف شده  که پس از رهگیری توسط گمرک ایران بخشی از غنایم در منطقه جیرفت جمع آوری شد-

 با تلاش پروفسور یوسف مجیدزاده-.

با این حال، چندین صد شیئی با ارزش از  اموال تاریخی آنجا در  حال حاضر راهی به  بازارهای عتیقه در غرب پیدا کرده اند. این اسفناک است چون آنها به دوره بسیار حساسی 

از تاریخ  تعلق دارند که هنوز هم به طور کامل شناخته نشده و از راه آن ها می توان  توسعه اولین تمدن شرق را  درک کرداین اشیای یگانه  تقریبا همه ازقبرهایی  پیدا شدند که با تغییر مسیررودخانه 

 در استان کرمان ظاهر شدندآثاری که  می تواند به هزاره سوم قبل از میلاد تعلق داشته باشند . کشف جیرفت منجر به روشن شدن  بخشی از تمدن بشری شده ؛ تمدنی که ؟ قبل از؟ و بعد؟ جیرفت وجود داشته

 

به گفت و گوی ما با پروفسور یوسف مجید زاده در باره تمدن جیرفت و کتاب تازه انتشار یافته اش گوش دهید :


برای شنیدن اینجا کلیک کنید