در جستجوی « رد پای زرتشت »

نوشته ی : پال کریواژیک

پیام زرتشت هنوز زنده است .

      

« مدت ها پیش از نخستین معبد عبری ؛ تولد مسیح یا ماموریت محمد؛ در ایران پیامبری زندگی می کرد که به بودن یک خدای جهانی ویگانه ؛

نبرد بین خوبی و بدی؛ بهشت و جهنم ؛احترام به زن و خانواده  و پایان جهان بشارت داده بود .»

این سرآغاز کتابی ست با نام « در جست و جوی زرتشت » نوشته ی پال کری واژیک که در سال دروین به دنیا آمد ؛ خانواده او به دلیل خطر

 نازی های آلمانی از زادگاه خود فرار کردند و سرانجام در انگلیس مقیم شدند . او پس ازدریافت مدرک پزشکی در رشته ی جراحی دندان و

 سفرهای طولانی در آسیا وآفریقابه عنوان کارشناس و تهیه کننده با تلویزیون بی بی سی به کارخود ادامه داد و بعد به کار پژوهشی در باره

دوران باستان به ویژه ایران باستان وآشوزرتشت پرداخت این کتاب پژوهشی مهم به ویژه در زمینه زرتشت تاکنون دو بار به فارسی برگردان

 شده اما دلیل معرفی دوباره ی ما انتشار تازه ای از این کتاب با توضیحات نویسنده است که شوربختانه مدتیست خاموش شده و شاهد توجه

 دوستداران فرهنگ کهن ایران و پیامبر ایرانی اش  « آشوزرتشت » نخواهد بود و روانش شاد .

  

     

انتشار چاپ تازه ای از کتاب « در جستجوی زرتشت » نوشته آقای پل کریواژیک و استقبال از آن به ویژه روی سایت آمازون –

در فهرست بهترین کتاب های تازه – نشان میدهد که پژوهش و توجه به

آیین زرتشت و ثاثیر آن بر فرهنگ جهانی ؛ همچنان در جهان امروز با شیفتگی ادامه دارد .

پال کریواژیک  نویسنده چندین کتاب پژوهشی ؛ تهیه کننده تلویزیونی برنده جایزه بهترین مستند تلویزیونی طی چندین دهه از زندگی خود

 را به پژوهش در باره ی فرهنگ ایران و دنیای باستان اختصاص داد . کتاب « در جست و جوی زرتشت » او ؛ تلاش برای

 رد یابی نفوذ پیامبر ایرانی« زرتشت » و به گفته ی او:« بزرگترین  قانون گذار مذهبی جهان باستان » است . این کتاب نتیجه

 پژوهش های پل کریواژیک در باره دین زرتشت و تاثیر آن بر فرهنگ جهانی ست . نویسنده به سفری طولانی در زمان و مکان رفته

 تا رد پای زرتشت  را از زمانهای دور و سرزمین های دور تا زمان کنونی پیدا کند . نویسنده به ایران نیز سفر می کند ؛

به تخت جمشید و پاسارگاد و نقش رستم ؛ به شوش و آپادانای شوش می رود و به دانیال نبی سر می زند . به آسیای میانه

می رود تا رد پای آشو زرتشت را دنبال کند . به جاده ابریشم ؛ سمرقند تا افغانستان و پای بت های ویران شده ی بودا  در بامیان ؛

گذر از کوه های هندوکش با پل خمری و تماشای یک آتشکده ی باستانی ؛ در بلخ به جست وجوی نشانه های  آشوزرتشت در دیوارهای

 باستانی شهر به پیامبر ایرانی و اندیشه هایش می اندیشد


نویسنده در دوران معاصر به شیفتگی برخی آهنگ سازان و فیلم سازان اشاره می کند تا به شیفتگی نیچه فیلسوف آلمانی میرسد و

در جست وجوی خود ما را به قرن هیجدهم می برد و با« ژاک دو پرون » فرانسوی آشنا می کند ؛ نخستین پژوهشگر اروپایی که موفق به

 برگردان وانتشار کتاب « اوستا » شد . پل کریواژیک در جست و جوی رد پای زرتشت به زندگی و زادگاه پیامبر ایرانی نیز می پردازد .

 او تاریخ ظهور زرتشت را نزدیک به ۳۵۰۰ سال پیش ارزیابی کرده

و محل زادگاه آشو زرتشت راآسیای مرکزی دانسته است.

نویسنده کتاب« در جست و جوی رد پای زرتشت » در سفری طولانی و پر ماجرا خواننده را به چین ؛ هند ؛ افغانستان ؛

 تاجیکستان ؛ ازبکستان ؛ ازبکستان ؛ ایران ؛ اسراییل کنونی ؛ کشورهای بالکان ؛ اروپای شرقی و غربی و شمال آفریقا می برد

و تاثیر بدون تردید جهان بینی و آموزش های او بر ادیان جهانی را خاطر نشان می سازد .

   

« با نیایش و دست های برافراشته ؛

ای اهورامزدا؛

نخست یاری و پشتیبانی - سپنتا منینینیو- «نفس پاک»را

را درخواست میکنم

که همه ی کارها و کردارم؛

هماهنگ با اشا « راستی » باشد

بدانوسیله  خرد « وهومن »

و روان جهان راخشنود می کنی ».

 

برگردان سرود یکم بند یک گاتاها – سرود های زرتشت –

پژوهش و نوشته ی  روانشاد دکتر آبتین ساسانفر.

  ایرج ادیب زاده .