طبق نامهء منتشرشده ازسوی «کاته وفاداری»:

برادرِ ایرانی-آمریکایی اش(کارن وفاداری) و همسرش (آفرین نیساری)در اوایل مرداد ماه ۱۳۹۵ درایران بازداشت شده و در مدت بازداشت،

اعضای خانوادهء این دو هنردوست با «پاپوش دوزی برای اخاذی مالی،تصرف اموال،و تهدیدات امنیّتی» مواجه بوده است.

دادستان تهران آنان را به«داشتن مشروبات الکلی و برگزاری مجالس مختلط»متهم کرده درحالیکه این دوموضوع  هیچ

  منع ومنافاتی درآئین زرتشتی ندارد.ازاین گذشته،داشتنِ گالری یا نمایشگاه نقاشی  اختلاط زنان و مردان را  طبیعی و پذیرفتنی  می سازد.

کاته وفاداری(خواهر کارن وفاداری که در شهر واشنگتن آمریکا زندگی می‌کند) در نامهء خود یادآورشده که یک روز پس از بازداشت آنها،

ماموران، این دو را با دستبند به منزل مسکونی شان برده اند، آثار هنری را از در و دیوار منزل کنده،برخی را در حیاط خانه خُرد کرده

و برخی دیگررا توقیف کرده اند. پس از آن،این دو را به گالری شان برده و پس از توقیف و شکستن برخی از آثار،نمایشگاه هنری شان را

 مهر و موم کرده اند.

کارن وفاداری، فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است و دوران دبیرستان نیز دانش آموز

مدرسهء البرز بوده است. آفرین نیساری نیز فارغ التحصیل رشته معماری از ایران است. کارن وفاداری سه فرزند  دارد که هر سه

در آمریکا زندگی می کنند. کارن وفاداری به همراه همسرش در منطقهء ونک (تهران) زندگی می کنند و گالری هنری به نام «آن» را

 اداره می کنند.به نوشتهء کاتهء وفاداری:«واضح است که تحمیل اتهام باج خواهی به فعالیت یک گالری هنری صرفاًبرای ساکت کردن هنر

 و بستن محمل های هنری است و هدف ارعابِ اهل هنر را دنبال می کند.»

مانند ارباب کیخسرو زرتشتی و منوچهرفرهنگی،خانوادهء کارن وفاداری نیز ازخانواده های نیکوکار و فرهنگدوستِ زرتشتی در ایران است

.بیمارستان فیروزگر تهران توسط بزرگِ خانوادهء وفاداری  وقفِ جامعهء ایرانی شده است.

بازداشت«کارن وفاداری»وهمسرش موجب نگرانی عمیق زرتشتیان ایران شده است.خانوادهء وفاداری انتظاردارد که مجامع

 حقوق بشری(خصوصاًخانم شیرین عبادی وعبدالکریم لاهیجی)برای آزادیِ هرجه زودترِ«کارن وفاداری» و همسرش«آفرین نیساری»-اقدام کنند.